Pokémon Black / White 2 Set for Autumn 2012 (EU&US)

On their official Twitter account, Nintendo UK announced that Pokémon Black / White 2 will be released Autumn 2012! Wow, quick!

<3 pokejungle